KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กฤษฎา ไชยสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8563
การสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวหลามที่จำหน่ายในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
ภารดี อาษา,สายฝน ดอบุตร,วิชญ์ชวัล สิงโต,กฤษฎา ไชยสุข,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมพาพันธ์-พฤษภาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>