KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กาญจนา กล้าแข็ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070495
ผลผลิตและคุณสมบัติบางประการของข้าวที่ได้จากการผสมข้ามชนิดระหว่างพันธุ์ข้าวปลูกขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ข้าวป่า Oryza minuta/กาญจนา กล้าแข็ง ... [และคนอื่นๆ]
กาญจนา กล้าแข็ง
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>