KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กิตติภรณ์ พ่วงสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6603
ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยจากใบกระเพราร่วมกับไคโตซานในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในไส้กรอก
กิตติภรณ์ พ่วงสุข,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงสี,ปรียะทัศนีย์ ประไชโย,ธีรพร กงบังเกิด,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>