KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กิตติรัตน์ ขันคำนันต๊ะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8007
เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
พิทักษ์ คล้ายชม,กิตติรัตน์ ขันคำนันต๊ะ,อภิศักดิ์ พรหมฝาย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>