KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น กุลิสรา ปรีดาสุทธิจิตต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6798
การผลิตเนื้อปลาดุกอุยเทศกึ่งแห้งโดยการดึงน้ำออกแบบออสโมซิสร่วมกับการอบแห้ง
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,นันทพร อุดม,กุลิสรา ปรีดาสุทธิจิตต์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>