KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,อรรณพ ทัศนอุดม,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7980
การลดเชื้อ Campylobacter spp. ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิซากของการแปรรูปเนื้อไก่ด้วยระบบน้ำโอโซนแบบทิศทางการไหลสวนทาง
สุนันทินี ตื้อยศ,ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>