KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น งามทิพย์ ภู่วโรดม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960041
ไม่มีชื่อเรื่อง
งามทิพย์ ภู่วโรดม
1996
T990209
การบรรจุแบบแอคตีฟเพื่อเพิ่มอายุการเก็บของขนมโมจิ
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2541
T000067
/งามทิพย์ ภู่วโรดม ... [และคนอื่นๆ]
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2542
T020146
การเลือกใช้วัสดุบรรจุสำหรับการเก็บรักษาผักและผลไม้สด ภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ/งามทิพย์ ภู่วโรดม
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2533
T020161
ภาชนะบรรจุใบตอง/งามทิพย์ ภู่วโรดม
งามทิพย์ ภู่วโรดม
2539
KU T030208
การพัฒนาภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง/งามทิพย์ ภู่วโรดม และ สายสนม ประดิษฐดวง
งามทิพย์ ภู่วโรดม
[2540?]
FOOD 6844
การปรับปรุงสมบัติเพื่อศักยภาพการขนส่งของบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปทางใบปาล์มน้ำมัน
รตนพรรษ หรรษอุดม,เลอพงศ์ จารุพันธ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6893
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความสามารถของฟิล์มชีวฐานที่เคลือบทับด่างทับทิมเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในการกำจัดแก๊สเอทิลีน
ธนา ธนเดชากุล,เลอพงศ์ จารุพันธุ์,งามทิพย์ ภู่วโรดม,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>