KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จงดี ธรรมเขต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7374
วัสดุนาโนกับการพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับ
จงดี ธรรมเขต,เพริศพิชญ์ คณาธารณา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>