KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น จณิสตา ภัทรวิวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020215
บะหมี่ซูริมิกึ่งสำเร็จรูป/จณิสตา ภัทรวิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์
2545
FOOD 6462
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากปลาดุก/วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ ... [และคนอื่นๆ]
วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ,กรมประมง
2549
Full Text
FOOD 6467
การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการบรรจุผลิตภัณฑ์จากกุ้งกุลาดำ/จณิสตา ภัทรวิวัฒน์, พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล, วราทิพย์ สมบุญญฤทธิ
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 7761
เทคนิคการบรรจุต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจากหอยแครง
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล,ระพีพรรณ สายแวว,จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2558
FOOD 7763
คุณภาพและความปลอดภัยของกะปิในบรรจุภัณฑ์
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>