KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น จตุพัฒน์ สมัปปิโต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6660
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6665
การรอดชีวิตหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเชื้อ Lactobacillus acidophilus ที่ถูกตรึงเซลล์ในวุ้นเมล็ดแมงลัก
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 8173
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ไมตรี สุโพธิ์,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8176
การรอดชีวิตหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเชื้อ Lactobacillus acidophilus ที่ถูกตรึงเซลล์ในวุ้นเมล็ดแมงลัก
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>