KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น จักรพันธ์ เงาทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7217
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสูญญากาศ
สกุลตลา วรรณปะเช,จักรพันธ์ เงาทอง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1
Full Textx
FOOD 7409
เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง
ศุภโชค แสงสว่าง,จักรพันธ์ เงาทอง,บัณฑิต สุขสวัสดิ์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>