KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จันทนา ขัดต๋า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020234
การเสริมใยอาหารจากซังขนุนผงในผลิตภัณฑ์ขนมปัง เค้ก และคุกกี้/จันทนา ขัดต๋า, พรพรรณ ไตรปิ่นเพชร และ กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
จันทนา ขัดต๋า
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>