KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จันทร์สม แก้วอุดร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040371
การทำให้รำข้าวมีความคงตัวด้วยความร้อนจากไมโครเวฟและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระหว่างการเก็บรักษา/จันทร์สม แก้วอุดร และ เนื้อทอง วนานุวัธ
จันทร์สม แก้วอุดร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>