KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น จันทิมา จาปะเกษตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T020016
การศึกษา Aeromonas spp. ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในประเทศไทย/สร้อยทอง สายหยุดทอง และ จันทิมา จาปะเกษตร์
สร้อยทอง สายหยุดทอง
2544
IFRPD T030267
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ที่จำหน่ายในท้องตลาด/ชมดาว สิกขะมณฑล และ จันทิมา จาปะเกษตร์
ชมดาว สิกขะมณฑล
2543
IFRPD T050072
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
IFRPD T060065
ทำอย่างไรให้ร้านอาหาร สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน/จันทิมา จาปะเกษตร์
จันทิมา จาปะเกษตร์
2549
IFRPD T060066
การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในไอศกรีม และเบเกอรี่/จันทิมา จาปะเกษตร์, สร้อยทอง สายหยุดทอง
จันทิมา จาปะเกษตร์
2549
IFRPD T060213
ประโยชน์ล้ำค่าจากเชื้อราโมแนสคัส/จันทิมา จาปะเกษตร์
จันทิมา จาปะเกษตร์
103-107
ifrpd FOOD 6178
การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำลูกยอบรรจุขวด/จันทิมา จาปะเกษตร์ และ พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์
จันทิมา จาปะเกษตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>