KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น จิตราพร งามพีระพงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7410
การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิสิฐ จะวะสิต,ต้นวงศ์ สุดโต,จิตราพร งามพีระพงศ์

FOOD 8345
"การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค Bag In Box"
วิสิฐ จะวะสิต,จิตราพร งามพีระพงศ์,ต้นวงศ สุดโต
กันยายน - ธันวาคม

   หน้า : [ 1 ]   Next >>