KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิรากร ประเสริฐชีวะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6524
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมข้าวโพดสมุนไพร (ระยะที่ 1)/จิรากร ประเสริฐชีวะ, ไพโรจน์ วิริยจารี
จิรากร ประเสริฐชีวะ
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>