KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิราพรรณ มูลเซอร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6353
การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพสินค้าผักสดตัดแต่งสำหรับห้างค้าส่งกรณีศึกษา/จิราพรรณ มูลเซอร์ และ ชุติมา ไวศรายุทธ์
จิราพรรณ มูลเซอร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>