KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิราภรณ์ พึ่งธรรม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6235
การสกัด การทำให้บริสุทธิ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบของโพลิโคซานอลจากไขรำข้าวของไทย/จิราภรณ์ พึ่งธรรม ... [และคนอื่นๆ]
จิราภรณ์ พึ่งธรรม
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>