KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น จิราภรณ์ สอดจิตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990081
นมเปรี้ยว
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2541
T030195
การผลิตซฮสฟักทองเสริมใยอาหารจากแป้งบุก/จิราภรณ์ สอดจิตร์
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2545-2546
T030265
การพัฒนาสูตรแป้งข้าวเจ้าสำเร็จรูปเพื่อผลิตขนมปังโดยใช้กัวร์กัมเป็นสารยึดเกาะ/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ธีรพร กงบังเกิด และ กนกกานต์ วีระกุล
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2546
T050337
การศึกษาเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมีย/ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์, เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์
2547-2548
T070380
การพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่นในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก/เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์ และ จิราภรณ์ สอดจิตร์
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
2549-2550
T070578
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวลำไยผลสดเพื่อบริโภคในประเทศและส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน/จิราภรณ์ สอดจิตร์, วาสนา ณ ฝั้น และ ธีรพร กงบังเกิด
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2550
T070584
ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โพรพิลพาราเบน 4-hexylresorcinol และ N-acetyl-L-cysteine ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยพันธุ์ดอหลังการเก็บเกี่ยว/จิราภรณ์ สอดจิตร์ และธีรพร กงบังเกิด
จิราภรณ์ สอดจิตร์
2550
FOOD 6544
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] ,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ
2551
Full Textx
FOOD 7444
การผลิตน้ำส้มสายชูจากวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วย
จิราภรณ์ สอดจิตร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>