KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ]
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6544
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] ,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ
2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>