KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7680
การคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้น จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ผุสดี ตังวัชรินทร์,จิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>