KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น ชมดาว สิกขะมณฑล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T030267
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ที่จำหน่ายในท้องตลาด/ชมดาว สิกขะมณฑล และ จันทิมา จาปะเกษตร์
ชมดาว สิกขะมณฑล
2543
IFRPD T040065
การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า/ช่อลัดดา เที่ยงพุก, ชมดาว สิกขะมณฑล และ สิริวัฒนา จิตตรีพล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก
2547
IFRPD T050081
การพัฒนาความสามารถในการทดสอบประสาทสัมผัสของบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/ชมดาว สิกขะมณฑล, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, อภิญญา จุฑางกูร
ชมดาว สิกขะมณฑล
2547
IFRPD T050446
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห็ดและการทดสอบการยอมรับ/ชมดาว สิกขะมณฑล ... [และคนอื่นๆ]
ชมดาว สิกขะมณฑล
2548
FOOD 6489
การใช้ประโยชน์จากขิง/ชมดาว สิกขะมณฑล
ชมดาว สิกขะมณฑล
2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>