KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ชลิดา ยอดกันสี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070212
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ/ชลิดา ยอดกันสี, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ชลิดา ยอดกันสี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>