KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ฐิติยา รัตนไตรภพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060047
แบบจำลองการยอมรับของผู้บริโภคต่อคุณภาพของมังคุดโดยการวิเคราะห์ตัวแปรแบบพหุ/ฐิติยา รัตนไตรภพ และอนุวัตร แจ้งชัด
ฐิติยา รัตนไตรภพ
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>