KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น ณฐนนท์ ตราชู
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T040103
อาหารแปรรูปต่ำ/มานพ จันขุนทด, เกียรติศักดิ์ นาบำรุง และ ณฐนนท์ ตราชู
มานพ จันขุนทด
2547
T070269
การเกาะติดของ Campylobacter jejuni บนแผ่นชีวะที่ได้จากโรงเรือนเลี้ยงไก่ 2 แห่งในประเทศไทย/ณฐนนท์ ตราชู, ศศิณี กันยาบุญ และมนต์ชัย ดวงจินดา
ณฐนนท์ ตราชู
2550
FOOD 6265
การตรวจวิเคราะห์ยีนก่อโรคใน Campylobacter jejuni/ณฐนนท์ ตราชู และ ศศิณี กันยาบุญ
ณฐนนท์ ตราชู
2551
FOOD 6659
ผลของโอโซนต่อปริมาณแบคทีเรียที่ต้องการอากาศในเนื้อหมูสด
ธนากร เพียชิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6660
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6665
การรอดชีวิตหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเชื้อ Lactobacillus acidophilus ที่ถูกตรึงเซลล์ในวุ้นเมล็ดแมงลัก
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 6669
การทดสอบสารก่อกลายพันธุ์และประสิทธิภาพของน้ำยาล้างผักที่ผลิตจากน้ำหมักผลไม้
กรรณิกา ศรีประย่า,ปริยาภรณ์ อิศรานุเคราะห์,อุษณ๊ย์ วินิจเขตคำนวณ,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

FOOD 8173
การใช้ความร้อนสูงมีผลดีต่อคุณภาพโยเกิร์ตโปรไบโอติค
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ไมตรี สุโพธิ์,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
FOOD 8176
การรอดชีวิตหลังการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเชื้อ Lactobacillus acidophilus ที่ถูกตรึงเซลล์ในวุ้นเมล็ดแมงลัก
จตุพัฒน์ สมัปปิโต,ณฐนนท์ ตราชู,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิงหาคม 2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>