KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณัชนก มีประถม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8410
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยแช่เยือกแข็งโดยใช้แป้งข้าวเจ้าดัดแปรชนิดครอสลิงกิงค์
ณัชนก มีประถม,กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>