KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ณัฐธร อินทวิวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8435
ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,เพลินใจ ตังคณะกุล,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรรณดี สุทธินรากร,วันชัย วรวัฒนเมธีกุล,ณัฐธร อินทวิวัฒน์,พยอม อัตถวิบูลย์กุล,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตและต้นแบบผลิตภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>