KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น ดนัย บุณยเกียรติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010245
คุณภาพของผลพลับพันธุ์ Xichu ที่กำจัดความฝาดโดยสภาพสูญญากาศ/ดนัย บุณยเกียรติ, สุระศักดิ์ ชาญชำนิ, มาโนช ปราครุฑ
ดนัย บุณยเกียรติ
2540
T010246
ผลของการใช้ความร้อนและสารละลายแคลเซียมที่มีต่ออาการสะท้านหนาว ในพริกหวาน/เพชรดา อยู่สุข, ดนัย บุณยเกียรติ
เพชรดา อยู่สุข
2540
T010247
คุณภาพทางกายภาพและเคมีหลังการเก็บเกี่ยวของผลสตรอเบอรี่/ทองใหม่ แพทย์ไชโย, ดนัย บุณยเกียรติ
ทองใหม่ แพทย์ไชโย
2541
T010248
ผลของความร้อนต่ออาการสะท้านหนาวของผลมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์/ธเนศวร์ สรีระแก้ว, ดนัย บุณยเกียรติ
ธเนศวร์ สรีระแก้ว
2541
T010251
การชะลอการสุกและการแตกของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยการเคลือบผิวด้วยอีมัลชั่น/นิธิยา รัตนาปนนท์, ดนัย บุณยเกียรติ, ทองใหม่ แพทย์ไชโย
นิธิยา รัตนาปนนท์
2542
T010252
คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลพลับที่ผ่านการกำจัดความฝาด/พิทยา วงษ์ช้าง, ดนัย บุณยเกียรติ
พิทยา วงษ์ช้าง
2542
T050005
คู่มือการลดอุณหภูมิและการขนส่ง/ผู้เรียบเรียง ดนัย บุณยเกียรติ
ดนัย บุณยเกียรติ
2545
T050006
คู่มือการจัดการกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว/ผู้เรียบเรียง ดนัย บุณยเกียรติ
ดนัย บุณยเกียรติ,กองพัฒนาเกษตรที่สูง,มูลนิธิโครงการหลวง
2545
T060224
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ และส่วนประกอบทางเคมีของผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72/ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน และดนัย บุณยเกียรติ
ชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน,มูลนิธิโครงการหลวง
2549
T060323
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกของมะม่วงพันธุ์เขียวมรกต/ยงยุทธ ข้ามสี่ และดนัย บุณยเกียรติ
ยงยุทธ ข้ามสี่
2549
ku FOOD 6110
ระบบสายโซ่ความเย็นในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน/ดนัย บุณยเกียรติ
ดนัย บุณยเกียรติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>