KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0818
แคโรทีนอยด์ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0821
ชา : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสุนทรียภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>