KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ดร. หทัยชนก กันตรง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0413
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0811
การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0828
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่ : โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. หทัยชนก กันตรง และคณะ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>