KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 145 เรื่อง จากคำค้น ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960190
การศึกษาความปลอดภัยของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Spirulina ตากแห้ง ซึ่งเลี้ยงจากน้ำดีเกลือเข้มข้น (น้ำทิ้งจากนาเกลือ)/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์...[และคณะ]
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2539
IFRPD T960361
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพันธุ์ไทย ที่ผลิตโดยวิธีพ่นแห้ง/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์...[และคณะ]
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2539
IFRPD T960365
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง ถั่วเขียวผิวดำและถั่วเขียว โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
เยาวดี คุปตะพันธ์
2538
IFRPD T990074
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติเพื่อแนวทางการบริโภค
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990075
ตำรับอาหารมังสวิรัติและเมนูอาหารประจำวัน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990165
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติ/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, บุญมา นิยมวิทย์, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2542
IFRPD T990206
แปะก๊วยสมุนไพรบำบัดโรค
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2537
IFRPD T020076
โภชนบำบัด/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2545
IFRPD T020206
ผลไม้คลายร้อน/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2545
IFRPD T020240
ใยอาหารเพื่อสุขภาพ/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
T030006
ชาเขียว
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2545
T030098
เลซิทีน : เคล็ดลับแห่งสุขภาพ
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2546
T030174
พืชผัก : โอสถจากธรรมชาติ
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2546
IFRPD T030259
ใบแปะก๊วย ราชันย์แห่งยุทธจักรสมุนไพร/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2546
T040001
วิืตามินซี : เพื่อนซี้ของชีวิต
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2546
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Next >>