KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น ดวงทิพย์ ไข่แก้ว
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8202
ผลของน้ำเชื่อมซูโครสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของกล้วยแผ่นทอดกรอบ
ดวงทิพย์ ไข่แก้ว,รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม,รุ่งทิวา วงศ์ไพศาลฤทธิ์,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
PUB 0752
ผลของน้ำเชื่อมซูโครสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของกล้วยแผ่นทอดกรอบ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงทิพย์ ไข่แก้ว,รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์,รุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
FOOD 8464
การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชงจากข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมแป้งกล้วยน้ำว้าดิบพร้อมเปลือก
ชลธิรา สารวงษ์,ดวงทิพย์ ไข่แก้ว,กฤติกา นรจิตร,ธารินี เพ็งมาก,วารสารอาหาร
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>