KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ดำเกิง บัณฑิตอมร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7975
การใช้ Micro-titer Plate สำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างฟิล์มชีวภาพจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงของโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
ดำเกิง บัณฑิตอมร,สุดสาย ตรีวานิช,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>