KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ทรงพล สงวนทรัพย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8328
การยืดอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ ของกุ้งขาวสุกระหว่างการเก็บรักษาด้วยการแช่เย็น
ทรงพล สงวนทรัพย์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,สวามินี ธีระวุฒิ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>