KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6795
แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์โลชันทำความสะอาดเครื่องสำอางทางการค้า
ธัญลักษณ์ ศรีสำราญ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,ธงชัย สุวรรณสิชณณ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>