KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ธิติมา ไตรพิพัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6986
การเปรียบเทียบน้ำยาใหม่สำหรับทดสอบจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมกับวิธี Methylene Blue Reduction
อินทิรา กระหม่อมทอง,สุเทพ เรืองวิเศษ,กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร,ธิติมา ไตรพิพัฒน์,ไฉไล คูวัฒนานุกูล,วารสารสัตวแพทย์
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>