KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นงเยาว์ ชัยยินภูมิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930217
แบคทีเรียแลคติคในไส้กรอกเปรี้ยว
นงเยาว์ ชัยยินภูมิ
2534
   หน้า : [ 1 ]   Next >>