KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นฤมล ผิวเผื่อน
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7284
ผลึกแคลเซียมออกซาเลตและปริมาณออกซาเลต ในพืชผักบางชนิดในจังหวัดหนองคาย
นฤมล ผิวเผื่อน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>