KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นลินรัตน์ จิระเดชประไพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7764
การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล
ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2558
Full Text
FOOD 8158
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)
นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,สรเมษ ชโลวัฒนะ,สุวรรณา วรสิงห์,กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>