KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นัทมน พุฒดวง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7699
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา,นัทมน พุฒดวง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>