KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น นิภา ตลับนาค
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T930011
การผลิตเนื้อหมูแห้งปรุงรส
สุภรัตน์ ชวนะ
2528
T070333
เทคนิคการประกอบอาหารและการพัฒนาอาหารสำหรับการจัดเลี้ยง สำหรับนักโภชนาการ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการจัดเลี้ยง/เรียบเรียงโดย นิภา ตลับนาค
นิภา ตลับนาค
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>