KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น นิวัฒ เสนาะเมือง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6042
อิทธิพลของข้าวโพดและข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนูขาวไอซีอาร์/นิวัฒ เสนาะเมือง, ภัทยา ภาคมฤค, ฤทธิชัย พิลาไชย
นิวัฒ เสนาะเมือง
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>