KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น บงกช โอฬารรัตน์มณี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7755
การพัฒนาแนวทางการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า กรณีศึกษาผลไม้สด
บงกช โอฬารรัตน์มณี,ผกามาศ ไมตรีมิตร,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>