KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8440
ผลของการอบแห้งกระชายดำด้วยไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อนต่อพฤติกรรมการอบแห้งอุณหภูมิ สี การหดตัวและการสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ
ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>