KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ประวีณา ลาภา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7841
การพัฒนากระบวนการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7887
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>