KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปริณดา ศักดิ์ธนากูล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8039
การพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาณไอโซฟลาโวนชนิดอะไกลโคนสูง
ปริณดา ศักดิ์ธนากูล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>