KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น ปวีนา น้อยทัพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980005
การพัฒนาการผลิตลูกชิ้นปลาผสมปลาหมึกและการเก็บรักษา/ปวีนา น้อยทัพ และนงนุช รักสกุลไทย
ปวีนา น้อยทัพ
2539
T070579
ข้าวเหนียวมูนแช่เยือกแข็ง/ปวีนา น้อยทัพ ... [และคนอื่นๆ]
ปวีนา น้อยทัพ
2550
FOOD 6445
คอลลาเจน: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นแค่ไหน?/ปวีนา น้อยทัพ
ปวีนา น้อยทัพ
2551
FOOD 6542
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจี่รสเด็ด/นริศรา บุญชื่น ... [และคนอื่น ๆ]
นริศรา บุญชื่น,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วาสิณี อินทรรักษาทรัพย์,เสาวรี ใจธรรม,สุดใจ สาวาสิทธิ์,บุษรา ปัตตะพงศ์
2551
Full Textx
FOOD 6544
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะโวคาโดสเปรด/จิราภรณ์ สอดจิตร์, ปวีนา น้อยทัพ, และ เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์
จิราภรณ์ สอดจิตร์ ... [และคนอื่นๆ] ,เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ
2551
Full Textx
FOOD 6598
ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณาพปลาช่อนแดดเดียวบรรจุสูญญากาศ
ณัฏฐา หะทะยัง,เหรียญทอง สิงจานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม - เมษายน 2552
Full Textx
FOOD 6609
คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
FOOD 7903
ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพปลาช่อนแดดเดียวบรรจุสุญญากาศ
ณัฎฐา หะทะยัง,เหรียญทอง สิงจานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม-เมษายน 2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>