KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปัทมา คล้ายจันทร์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6547
การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้ง และ ปัทมา คล้ายจันทร์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,ปัทมา คล้ายจันทร์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>