KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปานทิพย์ บุญส่ง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6125
การพัฒนาสารตรึงกลิ่นบุหงาและดอกไม้แห้งโดยใช้ฟิล์มแป้งมันสำปะหลังร่วมกับน้ำมันหอมระเหยจากพืช 5 ชนิด/ปานทิพย์ บุญส่ง, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และ อรพิน เกิดชูชื่น
ปานทิพย์ บุญส่ง
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>