KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น ปิยนุสร์ น้อยด้วง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070310
การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง
2548-2549
T070483
การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มไก่/ปิยนุสร์ น้อยด้วง, เนตรนภา วิเลปะนะ
ปิยนุสร์ น้อยด้วง
FOOD 6546
การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ] ,วีรุต วีรุตมเสน,ปิยนุสร์ น้อยด้วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6547
การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้ง และ ปัทมา คล้ายจันทร์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,ปัทมา คล้ายจันทร์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 7449
กัมและมิวซิเลจจากพืช
ปิยนุสร์ น้อยด้วง
Full Textx
FOOD 7500
การใช้ผงเมือกจากกระเจี๊ยบเขียวเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมใบย่านาง
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,พัชรี โพธิ์ชัย
FOOD 7802
การใช้ผงเยื่อฟักข้าวแห้งเป็นสารกันหืนในผลิตภัณฑ์มายองเนส
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,เกศรินทร์ มาสิลีรังสี,ณัฐพร ตะเภาทอง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>